Majeed

Download File

Majeed

De Standaard

“In december 2014 zou er een einde zijn gekomen aan de Amerikaanse gevechts- operaties in Afghanistan. Een troepen- macht van 9.800 militairen blijft in het land om de veiligheidsdiensten te trainen en antiterroristische campagnes tegen de rest- fracties van Al-Qaeda te ondersteunen. Tegen het einde van 2015 wordt dat aantal gehalveerd. En uiterlijk eind 2016 zouden alle strijdkrachten het land moeten verlaten hebben, met uitzon- dering van een ‘normale aanwezigheid op de ambassade’.”